ქართული ჭაჭა ზურაბ წერეთელი
ჭაჭა -  ეს არის ქართული ყურძნის არყის სახელწოდება. სასმელი დამზადებულია კახეთში არსებული ტრადიციული მეთოდის მიხედვით. ჭაჭა ფასდება იმ "ჯაჭვით", რაც წარმოიშობა მისი შენჯღრევისას, ხოლო "ჯაჭვი" ჩნდება ალკოჰოლის 48%-ზე მეტი სიმაგრის პირობებში. აქვს დამახასიათებელი არომატი და გემო, რაც მხოლოდ ჭაჭას ახასიათებს.