“მეღვინეობა წერეთელი“ წარმოადგენს ზურაბ წერეთელის ოჯახის მეღვინეობას, რომელიც აწარმოებს მაღალხარისხოვან ავთენტურ ქართულ ღვინოს. თითოეული ბოთლი განასახიერებს ცხოვრებისეულ ფილოსოფიას, ძირითად ღირებულებებს და ხედვას, რომელიც მის შემქნბელებს გააჩნიათ.