უკან

გვსურს გაგიზიაროთ "SPIRITZ"-ს მიერ ჩვენზე გამოქვეყნებული სტატია

13.06.2023

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მეღვინეობა წერეთლის ღვინის დახმარებით ქართული კულტურის მსოფლიოში გავრცელებაში ჩვენი წვლილი შევიტანოთ

გვსურს გაგიზიაროთ "SPIRITZ"-ს მიერ ჩვენზე გამოქვეყნებული სტატია

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მეღვინეობა წერეთლის ღვინის დახმარებით ქართული კულტურის მსოფლიოში გავრცელებაში ჩვენი წვლილი შევიტანოთ